Kadın sağlığı, üreme tıbbı ve genel sağlık konularında kapsamlı bir hizmet sunmaktayız. Bilgi ve birikimimizi kullanarak her hastanın benzersiz ihtiyaçlarına odaklanıyor, kişiselleştirilmiş çözümler üreterek sağlıklı bir yaşam için rehberlik ediyoruz.

Çalışma Saatlerimiz

Foto Galeri

Sağlıklı Bilgiler

Tüp Bebek Tedavisi Aşamaları

Yumurta ve spermin gebelik oluşturmak üzere laboratuar şartlarında bazı işlemlere alınarak, oluşan çocuk başlangıcı hücrelerin(embriyo) anne rahmine yerleştirilmesi süreci olan Tüp Bebek Tedavisi daha rahat okuyup anlamanız için aşama aşama detaylı şeklide aşağıda anlatılmıştır.

Unutulmaması gereken bu tedavi sürecinin çok özel ve önemli bir dönem olmasıdır. Tedavide başarıda altın anahtar: Tedaviyi yapan doktorun görevinin bilincinde ve bu işlemi inançla yapması ve tedavi alan anne ve baba adayının da doktor ve hastane seçimine özen göstererek, birbirlerine destek olarak, mümkün oldukça rahat ve stressiz bu süreci geçmeleridir.

Tüp Bebek – Aşama 1 (Eşlerin Değerlendirilmesi)

Tedavinin başında detaylı muayeneniz için randevunuz ayarlanacaktır. Genel sağlık kontrolünüz, jinekolojik muayeneniz tedavinizin başarısı ve sizin kendi sağlığınız için yapılacaktır.

Daha önceden yaptırmış olduğunuz tüm test sonuçlarınızı, filmlerinizi, operasyon notlarınızı yanınızda getiriniz. Bu sonuçlarınız değerlendirilecek ve gereksiz testler yapılmayacaktır.

Kan testleri: Eşlerden her birinin gerekli hormon analizlerini, tedaviye hazırlık olarak Hepatit ve HIV testlerini ve kan gruplarını içermektedir. Ayrıca daha önceden Tüp bebek tedavisi başarısız olmuş ya da gebelik kaybı ile sonlanmış ise, nedene yönelik gerekli tetkikler yapılacaktır.

Ayrıntılı olarak ultrasonografik değerlendirmeniz ve Doppler ultrasonografi ile kan akımlarının incelenmesi yapılacaktır. Herhangi bir sorun tespit edildiğinde, sağlığınız ve başarı şansı açısından sizinle ayrıntılı tartışılacak ve gerekli tedaviler öncelikle uygulanacaktır.

Sperm analizleri: Erkek fertilitesi primer olarak sperm sayı, hareket ve döllenme kabiliyetine bağlıdır. Bu nedenle de tüm bu analizlerin güvenilir şekilde yapılması gerekir. Tüm bu testler kliniğimizde yapılmaktadır. Rahat bir şekilde sperm örneği verebilmeniz için gerekli fiziki ortam sağlanmıştır.

Tüp Bebek – Aşama 2 (Tedavi Planı Yapılması)

Tüm sonuçlarınız ve muayene bulgularınız ile birlikte doktorunuz ile ayrıntılı görüşmek için randevunuz ayarlanır ve randevu gününde karşılıklı olarak durum değerlendirilmesi yapılır.

Kişiye özel tedavi seçenekleri tartışılır ve sizin için en uygun olan tedavi planlanır, tedaviye başlamak için zaman ayarlanır.

Tedavi hakkında geniş bilgi verilir. Konu ile ilgili olarak video gösterileri yapılır. Tüp bebek tedavisi ile ilgili olarak bilgilendirme formları sunulur ve sizlerin onayı alınır. Doktorunuz ile tedavinizin her aşamasında sorunlarınızı ve isteklerinizi tartışabilirsiniz. Her zaman kolaylıkla ulaşacağınız telefon numaraları sizlere verilecektir.

Tüp Bebek – Aşama 3 (Yumurtalıkların Uyarılması=Hormonal hiperstimülasyon)

Yumurtalıklar, çok sayıda ve kaliteli yumurta elde etmek için hormonal tedavi ile uyarılır.

Tedaviniz iki aşamadan oluşur:

1. Yumurtalık fonksiyonlarınızın GnRH analogları ile baskılanması. (Lucrin günlük enjeksiyon, Supracur-Synarel-Suprafact nazal sprey gibi preparatlar)

Adetinizin 21.günü yumurtalık fonksiyonlarınızın baskılanması için tedaviye başlanır. Böylece vücutta geçici bir menopoz yaratılmış olur; buna bağlı olarak sıcak basması, ani terleme, huzursuzluk ve baş ağrısı görülebilir, ayrıca bu dönemde düzensiz kanamalar olabilir. Kullanılacak olan ilaçların tarifi detaylı olarak sizlere anlatılacaktır.

Long protokol (uzun protokol)

Sıklıkla kullanılan bir protokoldür. Adetin 21. Günü(18 ile 22. Günler arası olabilir) hazırlık tedavisi başlanılır. Bu protokol beklenilen adet zamanını birkaç gün geciktirebilir. Eğer gecikme bir haftadan fazla olursa kliniğimizi telefonla arayarak durumunuzu bildiriniz.

Hazırlık tedavisi GnRH analog preparatları ile yapılmaktadır. Bu preparatlar genellikle aşı şeklinde uygulanan enjeksiyon şeklindedir. Burundan uygulanan sprey form da vardır fakat ilaç emilimine bağlı sorun olabileceği için son günlerde yaygın kullanılmamaktadır.

Enjeksiyon formunda olan GnRH preparatları lucrin – decapeptyl gibi preparatlar ve sprey formunda olanlar supracour – synarel gibi preparatlardır. Bu tedaviye Ovitrelle veya Pregnyl gibi HCG dediğimiz çatlatma iğnesi yani yumurtaları son olgunlaştırıcı enjeksiyon yapılana dek devam edilmelidir. Ciddi bir yan etkisi tespit edilmemiştir, yan etkisi görüldüğü takdirde ilgili doktorumuza haber veriniz.

Lucrin: Long protokole (uzun protokol) , adetin 21. günü başlanır. Günlük doz, aksi bildirilmedikçe 20 ünitedir. Lucrin, reçetelendirilen dozda günde bir kez ve cilt altına uygulanır. Adet, beklenilen günden birkaç gün gecikebilir. Eğer gecikme bir haftadan fazla olursa kliniğimizi telefonla arayarak durumunuzu bildiriniz. Lucrin’e, Ovitrelle veya Pregnyl gününe kadar devam edilir. İlaç uygulama eğitimi tarafımızdan verilir. Kişiye uygulatılarak öğretilir ve gerekli olan dokümanlar verilir.

2. FSH (rekombinant preparatlar; Gonal-F, Puregon ), HMG ( üriner preperatlar; Menogon, Merional ) gibi preparatlar ile yumurtalıklarınızın uyarılması.

Takip eden adetinizin ilk beş günü içerisinde merkezimizde yapılacak olan kan testleri ve ultrasonografi sonucunda, eğer uygun ise yumurtalıklarınızı uyaracak olan hormon tedavisine başlanacaktır. Yapılan ultrasonografi ile yumurtalıklarınızda tedaviye engel olacak ya da başarı şansını düşürecek herhangi bir kistik yapı olup olmadığı incelenir. Ayrıca rahim yapısı da incelenir. Aynı zamanda yapılan renkli doppler ultrasonografi ile yumurtalık ve rahim kan akımları tespit edilir. kan testinde ise; yumurtalık fonksiyonlarının yeterince baskılanıp baskılanmadığı tespit için estradiol (E2) ve yumurtalık kapasitesinin tespiti için de FSH hormonu kontrol edilir.

Kullandığınız GnRH analoğu (Lucrin-Decapeptyl ya da Supracur-Synarel vb.) kesilmeksizin devam ederken; Gonadotropinler dediğimiz Gonal-F, Puregon, Menegon, Merional, Fostimon gibi sizin için en uygun olarak seçilmiş olan ilaçlar başlanır. Bu ilaçların kullanım şekli ve dozları sizlere ayrıntılı şekilde anlatılacak ve kartlarınıza işlenerek verilecektir. İlaçlar, çok sayıda yumurta elde etmek amacıyla kullanılmakta olup, etkinlik ve güvenilirlikleri birbirine benzemektedir. Pergonal ve Menogon kas içine uygulanır. Gonal-F ve Puregon kas içi ya da cilt altına uygulanır. Cilt altına yapılmasının avantajı, enjeksiyonun hastanın kendisi ya da eşi tarafından yapılabilmesidir. Yumurtalıklarınızın uyarılma süresi, kişiye göre değişmekle birlikte yaklaşık 12-16 gündür. Bu sırada tedaviye vereceğiniz cevap, hormonal (estradiol takibi) ve ultrasonografik (follikül takibi) olarak takip edilecektir. Yapılacak olan tetkiklerin sayısı vücudunuzun vereceği cevaba göre ayarlanacaktır. Doz değişimleriniz sizlere telefon ile bildirilecek ve görevli hemşire tarafından ayrıntılı olarak anlatılacaktır.

Ultrasonda yeterli sayıda ve büyüklükte follikül elde edildiğinde ve hormon seviyeniz yeterli düzeye ulaştığında, yumurta gelişiminin son aşamasını tamamlayabilmesi için hCG (Ovitrelle, Pregnyl gibi ilaçlar) uygulaması yapılacaktır. hCG tarifi çok detaylı şekilde sizlere doktorlarımız veya görevli hemşireler tarafından anlatılacak olup, uygulamada herhangi bir hata, yumurta elde edilememesine neden olabilir. Yumurta toplama işlemi hakkında bilgi verilirken; sizden elde edilebilecek yumurta sayısı ve başarı şansı yeniden tartışılacaktır.

Antagonist Kullanımı

Son dönemde kullanıma giren, antagonist olarak adlandırdığımız preparatlar hastalarımızın tedavisinde uygulanmaktadır. Şu an piyasada iki preparat mevcut olup bunlar; Cetrotide ve Orgalutran’dur. Antogonist tedavi şemasında Gonadotropin preparatları yani Gonal-f, Puregon, Pergonal, Menogon gibi hormon iğneleri, adetin ilk 5 günü içerisinde başlanılmakta, follikül takibi ve hormon analizlerine göre belli gelişim evresinde günlük antagonist enjeksiyonları tedaviye eklenmektedir. Antagonist, yumurta toplama dönemi öncesi hCG uygulaması (Ovitrelle, Pregnyl) dönemine kadar verilmektedir. Antagonist tedavisi ile gelişen folliküllerden yumurtanın kendiliğinden atılmaması yani yumurta toplama işleminde toplanabilmesi hedeflenmektedir. Diğer tedavi protokollerinde de adetin 20-21.günü başlanan Lucrin-Synarel-Supracur gibi preparatlar da aynı görevi yapmaktadır. Antogonist tedavi şeması daha önceleri düşük yumurtalık kapasitesine sahip hastalarda cevabı artırabilmek, daha doğrusu önceden baskılama yapılmaksızın, olan kapasitenin ortaya çıkması ve son aşamada da antogonist ile yumurtaların sağlıklı şekilde alınabilmesi için uygulanmakta idi. Günümüzde uygun kriterlere sahip diğer hastalara da sunulabilmektedir.

Tüp Bebek – Aşama 4 (Yumurta Toplama)

Yumurta toplama işlemi tüp bebek tedavisi içerisinde son derece önemli bir aşamadır ve başarıyı belirleyici özelliği vardır. Çünki toplanan yumurta sayı ve kalitesi tedavinin temel taşıdır ve bu özellikler işlemi yapan doktor ve uyguladığı teknikle yakından ilgilidir. Ayrıca küçük cerrahi bir işlem olduğu için hayati önemi vardır. Tüm bu nedenlerden dolayı işlemi yapan doktorun bu konudaki deneyimi son derece önemlidir.

Yumurtalıklarda folliküller istenen büyüklüğe ulaştıktan sonra uygun dozda çatlatma iğnesi (hCG) yapılır ve 34–36 saat sonra yumurta toplama işlemine geçilir. İşlem genel ya da lokal anestezi ile yapılabilir. Uygulanan genel anestezi ameliyat anestezisi gibi ağır bir anestezi değildir. Ağrı kesici ve sakinleştirici içermektedir ve sedatif-analjezi uygulamasıdır. Yumurta toplama işlemi vajinal ultrasonografi ile oldukça kolay ve konforlu bir şekilde gerçekleşmektedir. Hasta jinekolojik muayene pozisyonunda yatar ve üzeri steril örtüler ile örtüldükten ve  vajen  temizliği yapıldıktan sonra ardından vajinal ultrosonografiye başlanır. Vajinal ultrasonografi probu üzerinde bulunan, kılavuz içinde geçirilen bir iğne ile overlere(yumurtalıklara) ulaşılır. Her bir follikül içine girilerek içeriği özel bir aspiratör yardımı ile boşaltılır. Alınan sıvı hemen laboratuara yollanarak yumurta içerip içermediği mikroskop altında incelenir, eğer yumurta hücresi varsa ayrılır. Eğer follikülden yumurta elde edilemez ise aynı iğne içinden özel sıvı verilerek follikül boşluğu yıkanır ve içinde kalmış olabilecek yumurta alınmaya çalışılır. Bu şekilde tüm folliküller aspire edilinceye kadar işleme devam edilir. Her iki yumurtanın aspire edilmesi yaklaşık 15-20 dakika sürer. İşlem sonrası hasta dinlenme odasına alınarak bir süre istirahat etmesi sağlanır.

Bazen follikül sayısı fazla olmasına karşın içlerinde yumurta hücresi çıkmaz. Yada her follikülden yumurta gelmez, örneğin 10 tane follikül varken ve en fazla 10 yumurta beklenir iken 4, 5, 6, 7 yumurta da çıkabilir. Çünki takip aşamasında yumurtaları görmek mümkün değildir.  Boş follikül sendromu adı verilen tüm folliküllerin boş çıkmasında en önemli nedenlerinde biri hastanın hCG(yumurta çatlatma iğnesi) uygulamasını yaptırırken zaman yada doz da hata yapmasına bağlıdır.

Yumurta toplama işlemi sırasında aspire edilen follikül içeriği hemen laboratuvara gönderilir. Özel bir mikroskop ile incelenen bu sıvının içinde bulunan yumurta kültür sıvısının içine konarak inkübatöre kaldırılır. İnkübatör, sıcaklığı 37 C, karbondioksit oranını da %5-6 düzeyinde sabit tutar. Olgun yumurta hücreleri 4-6 saat sonra döllenme için hazır hale gelmektedir. Yumurtlama tedavisi sonrası çapı 16-22 mm arasında olan folliküllerin yaklaşık %80’inden döllenmeye uygun yumurta elde edilebilmektedir

Eşinizden Sperm Alınması:

Kadına, HCG (Ovitrelle veya Pregnyl) uygulama öncesinde cinsel yaşam konusunda herhangi bir sınırlama yoktur. Yumurta toplama işlemi öncesi, erkeklerin 3-5 günü geçmeyecek şekilde cinsel perhizini ayarlaması gerekmektedir fakat perhiz süresine uyulmasa da mikroenjeksiyon tekniğinde en iyi sperm zaten seçilecektir.

Yumurta toplama günü erkek, sabah (genellikle 09:00-10:00 arası) sperm örneğini laboratuara teslim eder. Özellikle, eşi olmaksızın mastürbasyon ile ev dışı ortamda sperm örneği verme konusunda sıkıntı çekebilecek çiftler, evde sağladıkları sperm örneğini getirebilirler.

Sperm örneği alındıktan sonra en fazla 30-45 dakika içinde tüp bebek laboratuarına teslim edilmelidir. Örnek, hastane dışından getirilecek ise; oda sıcaklığında, ışığa maruz kalmadan, 1 saat içerisinde laboratuara teslim edilmelidir. Sperm örneği teslim edildikten sonra erkek bir saat kadar hastanede beklemelidir; nadiren, gerek olur ise aynı gün ikinci sperm örneği istenebilir.

Bazı durumlarda aspirasyon veya biyopsi ile testislerden sperm alınması gerekli olabilir. Eğer normal semenden sperm elde edilemeyeceği önceden belirlenmiş ise (yani semende sperm görülemeyen vakalar ya da görülse de kalitesi ve hareketi olmayan vakalar) yumurta toplama günü öncesi ya da aynı günde merkezimizde birlikte çalıştığımız üroloji uzmanları tarafından iğne ya da biyopsi yolu ile testisten sperm elde edilmeye çalışılacaktır. En son teknoloji olarak, testis biyopsisi yapılırken haritalama yöntemi dediğimiz testisin çok iyi değerlendirilerek, çok sayıda biyopsiler mikroskop altında mikrocerrahi yöntem ile alınmaktadır. Sperm elde edilme şansı sizlerle tedavi başında ayrıntılı olarak tartışılacaktır. Ayrıca işlemin bu konudaki en uzman kişiler tarafından yapılması sağlanacaktır. Ayrıca işlemin bu konudaki en uzman kişiler tarafından yapılması sağlanacaktır. Bugüne kadar ki uygulamalarımızda dünya standartlarında elde edilebilecek en yüksek başarıyı elde edebilmekteyiz.

Yumurta Toplama İşlemi Sonrası:

Genellikle bir saat sonrasında hasta hastaneden ayrılabilir, 24 saat evde istirahat etmesi istenir.

1.24 saat içinde araba kullanmayınız ve gerekmedikçe işinize başlamayınız.

2.Hareket (egzersiz) kısıtlamalarınızı kendiniz belirleyiniz.

3.Yiyecek ve içeceklerde herhangi bir sınırlama yoktur; sigara ve alkol kullanmayınız.

4.Duş ya da banyo; 24 saatten sonra ılık suyla alabilirsiniz.

5.Cinsel ilişkide bulunmayınız.

6.Parasetomol [parol vb] türevi ağrı kesici kullanabilirsiniz.

7.Crinone Jel ya da Progestan kapsülü kullanmaya yumurta toplama işlemi günü başlayacaksınız.

Progesteronuygulanımı:

Progesteron uygulanımı ile rahim içi tabakası [endometrium] desteklenir ve rahim içine yerleşmesi için uygun ortam yaratılır.

Luteal destek amacı ile verilen preparatlar enjeksiyon-jel yada kapsül formunda olabilir; iğne şeklinde [Ovitrelle-Pregnyl ], vaginal jel [Crinone vajinal jel] ya da vaginal kapsül [Progestancap,] şeklinde olabilir.Bu preparatların kullanım şekli ve dozu ayrıntılı olarak sizlere anlatılacak ve doküman verilecektir.Progesteron uygulanmasına yumurta toplama günü itibari ile başlanır ve gebelik oluştuğu takdirde genellikle 10.gebelik haftasına kadar devam edilir.

8. Aşağıda belirtilen durumlardan herhangi birisi olur ise saatten bağımsız olarak size verilen acil numaradan doktorunuzu arayınız:

a.Ölçmekle 38 C’den yüksek ateş,

b.Aşırı vajinal kanama [bir miktar kanama olması normaldir].

c.Çok şiddetli ve devam eden ağrı [bir miktar ağrı olması normaldir],

d.Ardışık iki günde, bir kilodan fazla kilo alımı,

e.İşlemden 8-10 saat sonrasında, artan ağrı ile birlikte idrar yapamama

Tüp Bebek – Aşama 5 (Döllenme=Fertilizasyon)

Kadından oositlerin (yumurta) toplandığı esnada erkek de sperm verir. Sperm alınması için en ideal yöntem mastürbasyondur. Menisinde canlı sperm bulunmayan kişilerde ise cerrahi olarak sperm alınır. Elde edilen meni özel bir kap içersine alınır ve çözünmesi olması(sıvılaşması) belklenir. Sıvılaşan meni, sperm sayısı, hareketliliği ve şekli yönünden incelenir.

Tüp bebek planlanan hastalarda en önemli kriter hareketli sperm sayısıdır. İncelenen sperm döllenme için hazırlanır. Sperm hazırlanması iki nedenden dolayı önemlidir. Bunlardan birincisi menide bulunan yabancı proteinleri, temizlemek, ikincisi ise bazı reaksiyonları tetikleyerek spermin hiperakif olmasını sağlamaktır.

Yumurta kültürü ve sperm hazırlanması tamamlandıktan sonra fertilizasyon işlemine geçilir. Her bir yumurta hücresi içine bir adet hareket ve şekil bakımından iyi olarak seçilmiş sperm özel bir sistem yardımıyla yerleştirilir. Erkek faktörü varlığında veya nedeni açıklanamamış infertilite olgularında mikroenjeksiyon (ICSI) tercih edilmelidir. İşlemden 16-18 saat sonra döllenme olup olmadığı kontrol edilir. Döllenmiş yumurtada tek olan çekirdek sayısı ikiye çıkmıştır.

Döllenmiş yumurtalar tekrar kültür ortamına  konur ve ileri aşamalara ulaşmalaları beklenir. Uygun aşamaya gelindiğinde embriyolardan kaliteli olanlarından belirli sayıda alınarak kadının rahmi içine transfer edilir.

Tüp Bebek- Aşama 6 (Embriyo Transferi)

Embriyo transferi işlemi 2 pronükleuslu döllenmeyi takip eden 2.,3.,4.,5.gün yapılabilir.Transferin yapılacağı güne karar verilmeden önce şu parametrelere dikkat edilmelidir.

Embriyo Kalitesi

Embriyo Sayısı

Rahim İçi Kalınlığı

Kadın (Hasta) Yaşı

Önceki Başarısız IVF Denemeleri

Gebelik oluşup, oluşmadığı/hikayesi

Tedavi sayısı

Embriyo transferi yapılmadan önce , hangi gün yapılacağına karar vermeden, embriyoloji ekibi ve doktorlar mutlaka birlikte hasta profilini göz önünde bulundurarak karar vermelidir.

Bazı durumlarda hastanın E2 seviyesi ve folikül gelişimi ideal olurken endometrium kalınlığı transfer işlemi için uygun olmayabilir. Bu durumlarda hastanın embriyoları 2. veya 3.günde dondurulup , daha sonra hastanın rahim içi hazırlanıp , dondurulmuş embriyolar çözülüp transferi yapılabilir.

Embriyo transferi, implantasyonu destek amacıyla, döllenen oositler ilk embriyo aşamasındayken yani 2.günde kendi(homolog) kumulus hücrelerinin kültüre edildiği solüsyona alınır ve transfer işlemi 2.gün , 3. Gün , 4.gün veya 5.gün farketmeksizin bu ortamdan transfer edilir.

Ayrıca transfer günü embriyoların zonaları kalın ise lazer yardımıyla zonaya inceltme işlem(AHA) uygulandıktan sonra transfer işlemi yapılır.

Embriyo transferi öncesinde;

– Deneme transferi yapılmış olması

– Hastanın rahim ağzı kanalı ve rahim pozisyonunun belirlenmesi

– Embriyo transfer işleminin ultrason altında yapılması kateterin daha rahat yerleştirilmesi ve embriyoların rahim içinde doğru yere bırakıldığının tam olarak görülebilmesi transferin kolay bir şekilde yapılabilmesini sağlar.

Sonuç olarak embriyo transferi hangi gün yapılırsa yapılsın karar verilirken belli başlı unsurlara dikkat edilmesi  gerekir. Her hasta kendi içinde özel olarak değerlendirilip , implantasyona ve gebeliğe ulaşmak için embriyonun ve rahim içinin uyum içinde olmaları gerekir ve bize düşende bu uyumu yakalamak için gerekli altyapıyı hazırlamaktır.

Embriyolar hangi gün transfer edilecekse o günün sabahı kontrolleri yapılıp seçildikten sonra  embriyolog tarafından özel bir kateter içinde laboratuardan getirilerek işlemi yapacak olan hekime verilir. Hekim tarafından karından yapılan ultrason eşliğinde embriyolar rahim içine bırakılır. Embriyo transfer işlemi hastanın özel bir durumu yoksa anestezi gerektirmez. İşlem yaklaşık 5-10 dak. sürer.

İşlem sonrası rahim içini desteklemek için enjeksiyon veya fitil şeklinde hormon ilaçları verilir. Gebelik oluştuğu takdirde bu destek gebeliğin 10.haftasına kadar devam eder.Gebeliğin oluşmadığı ve adet kanamasının olduğu durumlarda ise tedaviye son verilir.Embriyo transferi sonrası gebelik testi 12.günde yaptırılır.

 Embriyo transferi gününde merkezimize geleceğiniz saat ,ekibimiz tarafından size telefonla bildirilecektir.Transfer öncesi embriyo sayı ve kaliteleri hakkında yeniden bilgi ve transfer edilecek embriyo sayısı belirtilmektedir.

Laboratuarımıza bağlı özel yayın sistemi ile transfer öncesi embriyolarınızı izleme imkanı bulabilmektesiniz.

Embriyo transferi kısa bir işlemdir. Ağrısız ve risksiz bir işlem olması nedeni ile anestezi gerektirmemektedir. Fakat istediğiniz takdirde işlem anestezi altında da uygulanabilir. Eşiniz transfer sırasında sizinle birlikte olabilir.

Transfer işlemi sırasında pelvik muayenede olduğu gibi vajene yerleştirilen spekulum yardımı ile rahim ağzı rahat bir şekilde görüntülenir, vajen temizliği yapılır ve özel kataterler yardımı ile embriyolar transfer edilir.

Embriyo transferi sonrasında yaklaşık olarak 1,5 veya 2 saat (bilimsel olarak 30 dk.-1 saatten fazla dinlenmenin herhangi bir yararı gösterilmemiştir fakat daha uzun süreli dinlenmeniz sağlanmaktadır) dinlendikten sonra evinize dönebilirsiniz. Evde 2-3 gün kadar istirahat ediniz, Tuvalet ve yemek ihtiyacınız için kalkabilirsiniz.

 Gebelik testi sonucunuz çıkıncaya dek:

Cinsel ilişkide bulunmayınız

Embriyo transferinden sonra 3-4 gün sonra ayakta ılık suyla banyo yapabilirsiniz,

Sauna vb. yerlere gitmeyiniz,

Ağır sporlardan kaçınınız,

Kabızlığı önleyici şekilde beslenmenizi ayarlayınız,

Bu dönem içerisinde kullanmak zorunda olduğunuz herhangi bir ilaç olursa daha önceden bizimle bağlantı kurunuz,

1–2 gün süre ile adet sancısına benzer bel ve kasık ağrısı ,az miktarda kanamanız olabilir,endişelenmeyiniz,

Karında aşırı şişkinlik, nefes almada zorluk, bulantı-kusma ,idrar miktarınızda azalma olursa merkezimize haber veriniz.

Uzun yolculuğa ancak embriyo transferinden 3–4 gün sonra çıkabilirsiniz.

Mümkün olduğu kadar yatak istirahatı yapınız.

Embriyo transferinden gebelik testinin sonucuna göre doktorlarımız tarafından rapor verilebilir.

Tüp Bebek- Aşama 7 (Gebelik Kontrolü)

Embriyo transferi sonrası gebelik testi alınana dek geçen süre çiftler için oldukça zor ve heyecanlı bir dönemdir.Transferden 2 hafta sonra kanda gebelik testi [β hCG] istenir.Test sonuçlarınız doktorlarımız tarafından sizlere bildirilecektir.Gebelik testi vermeden önce vajinal kanamanız başlasa dahi günü gelince mutlaka test için kanınızı veriniz ve dokorunuz ile bağlantı kurunuz çünkü kanamanız sandığınızın aksine dış gebelik ya da düşük tehdidi nedeni ile de olabilir yada normal gebeliğiniz de kanamaya rağmen devam edebilir.

Sonuç Olarak;

Gebelik testiniz pozitif (olumlu) çıktığı takdirde, hangi aralıklarla testi tekrar etmeniz gerektiği size telefonla bildirilecektir ve kan sonucunuz ultrasonografide gebelik kesesi görüntülenebilecek seviyeye ulaştığında, size merkezimizde randevu verilerek ileriye dönük gebelik takibi hakkında ayrıntılı görüşülecektir.

Gebelik testiniz negatif (olumsuz) çıktığı takdirde ise; görüşme randevusu verilerek sonuçlarınız ayrıntılı şekilde tartışılacak ve yeni uygulama için planlama yapılacaktır.

Hastalarımız İçin İpuçları

Hastalarımız için İpuçları ve Öneriler

-Tedaviye başladığınızda kendinize çok katı kurallar koymayınız. Kendinizi rahat hissediniz. Bu konuda elden gelen yardım, bazı randevu saatlerini size göre ayarlayabiliriz. Normal gündelik hayatınıza devam ediniz.

-İğnelerinizi yaparken ya da yaptırırken çok dikkatli olunuz ve yapan kişiyi de denetleyiniz. İlaç kartlarınıza detaylı olarak yazılacak şemaya uyunuz. Tedavinin başarısı belli ölçüde size de bağlıdır. Yanlış uygulamalar başarıyı düşürür. Anlamadınız bir nokta olduğunda bizimle bağlantı kurunuz.

-Çok sayıda yumurta elde edilmesi çok sayıda embriyo elde edilmesi anlamına gelmez ve ayrıca başarının çok artacağını da göstermez. Örneğin 10 – 20 adet yumurta toplanabilir. Fakat yumurta kalitesi düşük olabilir ya da döllenme çok iyi şekilde gerçekleşmeyebilir. Sonuç olarak transfer edilecek embriyo sayısı da kişiye özel olmakla birlikte belli sayıyı geçmeyecektir. Yani, “diğer hastadan çok sayıda yumurta toplandı, benim yumurta sayım çok az” gibi değerlendirmelere girmeyiniz. Başarıyı düşürecek düzeyde yumurta elde edilebileceği öngörülür ise yumurta toplama işlemi öncesinde sizinle bu bilgiler paylaşılacaktır.

-Tedaviniz hakkında çok fazla etrafınızdaki kimselere bilgi vermeyin, gereksiz yorum ve öneriler kafanızı karıştırabilir, konsantrasyonunuzu bozabilir.

-Tedavinizin başarısı hakkında gerçekçi olunuz, mucize beklemeyiniz.

Comments are closed