Kadın sağlığı, üreme tıbbı ve genel sağlık konularında kapsamlı bir hizmet sunmaktayız. Bilgi ve birikimimizi kullanarak her hastanın benzersiz ihtiyaçlarına odaklanıyor, kişiselleştirilmiş çözümler üreterek sağlıklı bir yaşam için rehberlik ediyoruz.

Çalışma Saatlerimiz

Foto Galeri

Sağlıklı Bilgiler

Hidrosalpinks

Hidrosalpinks, tüplerdeki tıkanıklık sonucunda oluşan, tüpün içi sıvı dolu şişkin olan kısımlarına verilen isimdir. Hidrosalpinks genellikle rahim filmi ile ve bazen de ultrason muayenesi sırasında tespit edilebilmektedir. . Tüplerin tıkanmasına yol açan enfeksiyon, karın içi yapışıklıklar, geçirilmiş karın içi operasyonlar, endometriozis gibi herhangi bir durum olabilir. Hidrosalpinks varlığında tüp bebek tedavilerine geçilmesi bir takım riskler taşımaktadır. Tüpün içindeki sıvı  geri kaçışı ile mekanik olarak yada sıvının içindeki bazı embriyoya zararlı maddelerin birçok mekanizma ile tüp bebek tedavisi sonunda rahim içine transfer edilen embriyoların tutunmalarını zorlaştırabilmektedir. Yapılan son çalışmalar göstermiştir ki; hidrosalpinks varlığı tüp bebek tedavisi uygulanan hastalarda gebe kalma olasılığını % 50 düşürmekte, gebe kalan hastalarda ise dış gebelik ya da düşükle sonuçlanma olasılığını arttırmaktadır Bu sebeple özellikle büyük çaptaki ve ultrason ile de gözlenebilen hidrosalpinksin tedavi öncesi çıkarılması önerilmektedir. Ultrason ile görülmeyen fakat rahim filmi ile hidrosalpinks olduğu ortaya konan hastalarda ise önce laparoskopi yapılarak bu yapılar hakkında kesin fikir edinilebilir veya direkt tedaviye geçilebilir. Bu yapıların çıkarılmasında açık ameliyat yapılabildiği gibi genellikle laparoskopi denilen endoskopik bir ameliyat ile yaklaşım daha çok tercih edilmektedir. Laparoskopide göbekten bir iğne ile anestezi altında karın içine girilerek birtakım aletlerle bu yapılar çıkarılabilmektedir. Karın içinde çok yapışıklık olan hastalarda veya yaş nedeniyle tüpün çıkarılmasının yumurtalık rezervine zarar verme olasılığı olan kişilerde ise bu yapıların rahim ile olan ilişkisi laparoskopi sırasında kesilebilmektedir.

Tüp bebek tedavisi öncesi hidrosalpinks tanısı alan hastalarda laparoskopik (kapalı ameliyat) yöntemle tüpün alınması (salpenjektomi) ya da tüpün rahimden çıktığı noktadan bağlanması (tüp ligasyonu) gebelik şansını arttırmaktadır.

Comments are closed